Nóta 26 Bealtaine Note from the 26th May

Nóta 26/05/14

A thuismitheoirí / chaomhnóirí,
Mar is eol daoibh is ceithre bhliain ó shin a chailleamar dálta inár scoil, Maarten Ó Móra, a fuair bás ar an 31 Bealtaine 2010. Mar chuimhneacháin ar Mhaarten táimid ag eagrú Siúlóid Scoile darb ainm Siúlóid Maarten ar an gCéadaoin an 4ú Meitheamh i mbliana. Is slí é chun a chinntiú nach ndéanfaimid dearmad riamh ar Mhaarten. I mbliana táimid chun airgead a bhailiú do COPE. Is feidir na cártaí urraíochta a sheoladh thar nais chuig an múinteoir ranga chomh luath agus is féidir.

Tá Lá Spórt do Chách le bheith ar siúl sa scoil ar an gCéadaoin an 4ú Bealtaine freisin. Is féidir le gach páiste teacht ar scoil gléasta san éide spóirt. Is féidir leo bríste gearra na scoile a caitheamh chomh maith más mian leo. Bfhéidir gur chóir deoch nó dhó breise a chur leis an lón.

As you may be aware we are now four years on from the untimely death of our pupil Maarten who died on 31st of May 2010. To help ensure that Maarten will always be remembered we hold our school’s sponsored walk, ‘Siúlóid Maarten’ as part of our school Sport for All Day. Our sponsored walk this year will be used to collect money for the COPE foundation. Please return the sponsorship cards as soon as possible to the class teacher.

Our Sport for All Day will be on Wednesday 4th June, weather permitting, in The Tank Field. All children should be dressed in their school tracksuit but they can wear the navy school shorts if they like. An extra drink or two in the lunch box might be a good idea and sun cream and sun hat if required.

Airgead
Cinntigh, le do thoil, go bhfuil gach bille íochta chun data agat; snámh, rince, Iodáilis, leadóg agus leabhair liostaí.

Please ensure all bills have been paid up to date; swimming, dancing, Italian, tennis and schoolbooks for the coming year.

P.
P.T.O
Éadaí Scoile
School Uniform
Cailíní
Girls
Pilirín na scoile
Carbhat Cuachóige
Blús le bóna scolbáilte
Cairdeagan glas le stríoca bána agus marún ar chufaí agus ar an mbanda coime
Bróga dubha
Stocaí glasa/riteoga School Pinafore
Bowtie
Blouse with scalloped collar
Green cardigan with white and maroon stripes on cuffs and waist band
Black shoes
Green or white socks / tights.

Buachaillí
Boys
Bríste liath
Geansaí glas le stríoca bána agus marún ar chufaí agus ar an mbanda coime
Léine bhán
Carbhat na scoile
Bróga dubha Grey trousers
Green jumper with white and maroon stripes on cuffs and waist band
White shirt
School tie
Black shoes

Éadaí Scoile Tracksuit

Éadaí spórt na scoile
Léine polo bhán
Bróga reatha

Cóta na scoile (roghnach) School tracksuit
White polo shirt
Runners

School coat (optional)

Buachaillí & Cailíní
Éadaí an tSamhraidh Boys & Girls
Summer clothes
Barr culaith spórt na scoile
Léine polo bhán
Bríste gearrtha dubhghorm
Bróga reatha
School tracksuit top
White polo shirt
Navy shorts only No denim.
Runners

• Tá éadaí scoile Ghaelscoil an Ghoirt Álainn ar fáil ó Shiopa Uí Bhuachalla, Sráid an tSeandúin, Corcaigh./ Gaelscoil an Ghoirt Álainn school uniform may be purchased from Buckleys, Shandon Street, Cork.
• Tá éadaí reatha na scoile ar fáil ón scoil./School tracksuit is available from school.

Subscribe to our School Notes now:

Archive