Nóta 28/09/16

Nóta          28/09/16

Young whistlers i bPáirc an Chrócaigh.

Comhghairdeas le Alex agus Jane a bhí mar reiteoirí i bPáirc an Chrócaigh le déanaí! Bhí siad ar fheabhas!
Congratulations to both Alex and Jane in R.6 that were refereeing in Croke Park. The game in question was played before the Dublin v Mayo all-Ireland football final and both Alex and Jane were brilliant!

Scoil Nua.

Tá Bord Bainistíochta na scoile fós ag iarraidh brú a chur ar an mBárdas agus an Roinn na céimeanna deireanach a thógaint chun tús a chur leis an dtógáil d’ár scoil nua. Tá an próiseas mall ach táimid dearfach go bhfuil rudaí ag bogadh ar aghaidh.

 

Our school’s Board of Management are looking for the City Council and the Department of Education to take the final steps and to begin building our new school. The process has been (and is still proving to be) extremely slow. Although our new school project is moving forward and is getting ever closer, the pace of progress is frustratingly slow.

Coiste na dtuismitheoirí

Beidh chruinniú cinn bhliana Coiste na dtuismitheoirí Gaelscoil an Ghoirt Álainn ar siúl ar an Déardaoin seo chugainn an 6ú Deireadh Fómhair @ 8.00 sa scoil. Beidh fáilte is fiche roimh baill nua.

 

A meeting of our parents association will take place in the school on Thursday next 6th October at 8.00pm. New members are particularly welcome to join this positive and hard working group.

Múinteoir Clár & Brian Dillons “Strictly Come Dancing”!

Beidh Múinteoir Clár ag rince i “Strictly Come Dancing” Brian Dillons go luath agus mar chuid do seo tá Tráth na gCeist boird á eagrú aici ar an Aoine seo chugainn an 30ú Meán Fómhair. Beidh oíche iontach ann agus tá fáilte roimh cách.

 

Best wishes to Múinteoir Clár who will be dancing in an upcoming Brian Dillons fund raiser “Strictly Come Dancing”! Múinteoir Clár is organising a table quiz this coming Friday night starting at 8.00pm. This promises to be a fantastic night of entertainment and all are welcome to come out and support!

We’re sure she will be brilliant!

Ranganna Gaeilge

Beidh Ranganna OÍCHE Gaeilge ag tosnú ar an Luan an 3ú Deireadh Fómhair @ 7.00 i nGaelscoil an Ghoirt Álainn. Cúrsa dírithe ar leibhéal meánach / meánach íseal a bheidh ann agus beidh costas €50 ar an gcúrsa ar son 8 seachtain.

 

Irish classes will begin on Monday 3rd October in Gaelscoil an Ghoirt Álainn @ 7.00pm. This class will be aimed towards a group of average / a lower average ability and will cost €50 for an 8 week course.

Ranganna Gaeilge

Ainm:  ____________________________                     Fón:  _____________________

Subscribe to our School Notes now:

Archive