Nóta 30 Samhain 2020 – tuairiscí scoile meántéarma – Midterm Reports

A Thuismitheoir/Chaomhnóir,

 

Beidh tuairisc scoile a bhaineann le do pháiste á sheoladh abhaile ag gach múinteoir ós na Ranganna Naí Mhóra go Rang 6 ar an Aoine – 4/12/2020. Tá an tuairisc seo ann seachas na cruinnithe tuismitheoirí i mbliana.

Má tá tú sásta leis an méid atá le feiscint sa tuairisc ní gá duit faic a dhéanamh. Má tá soiléiriú uait maidir le aon rud seol ríomhphost chuig an múinteoir ranga via gaelscoilga@gortalainn.ie leis an gceist / tuairim atá agat.

 

Más mian leat gnéithe na tuairisce a phlé go pearsanta leis an múinteoir ranga, fág d’uimhir guthán agus cuirfidh an múinteoir glaoch ort ag am éigin i rith na seachtaine ón Luan go dtí an Aoine an 7 – 11 Nollaig. Fág réimse amanta agus laethanta a bheadh in oiriúint duit agus cuirfear glaoch ort ag ceann dos na hamanta sin más féidir in aon chor!

 

A school report based on the progress that your child has been making in school so far this year will be sent home by teachers from Senior infants to 6th class, on Friday 4th December 2020. This report is being sent home instead of parent teacher meetings this year.

 

If you’re satisfied with this report and its contents, then you don’t need to do anything. If however you feel something needs to be clarified please send an email to gaelscoilga@gortalainn.ie with your questions / comments.

 

Should you wish to discuss any aspect of the report with the classroom teacher by phone, please email your contact details and the class teacher will ring you at some time during the week from the Monday 7th to Friday 11th December. Please also leave a number of options regarding the best time for the class teacher to call and we’ll do our very best to accommodate your wishes.

 

Le mórmheas,

 

Deaglán Ó Deargáin

Príomhoide.

Subscribe to our School Notes now:

Archive