Nóta 8/11/16

A thuismitheoirí / chaomhnóirí,                                                                                          Nóta 8/11/16

Fáilte thar nais tar-eis an mbriseadh. Seo thíos cúpla nóta:

Welcome back after the mid-term break. Below you will find a few notes:

 

Am Scoile: Tosnaíonn scoil ag 8:50 agus críochnaíonn sé ag 1:30 nó 2:30. An féidir cinntiú a dhéanamh go bhfuil do pháiste in am don scoil ach maidin agus nach mbailítear luath iad ach amháin in  am de ghéar ghá. Beidh cártaí gorma á bhronnadh ar pháistí a thagann isteach déanach ag tosnú an tseachtain seo & beidh ar na cártaí seo dul chuig an oifig.

School Times: School starts at 8:50 and finishes at either 1:30 or 2:30. Can you please ensure that your child is in school on time every morning and that they are not collected early except in exceptional circumstances. The blue cards / cártaí gorma will be handed to children who are late from next week onwards and these card will be sent to the office.

 

Éadaí Scoile: Leis an aimsir fuar tagtha, déanaigí cinnte go bhfuil cóta ag do pháiste ag teacht ar scoil lena ainm scríofta go soiléir air. Déanaigí cinnte go bhfuil an éide scoile ceart nó éide spóirt ceart ar do phaiste ar an lá ceart.

School Uniform: With the cold weather arriving, can you please make sure your child has a coat coming to school and that this coat is clearly marked with your child’s name. Please ensure your child is wearing the correct school or sport’s uniform on the class allocated days.

 

As Láithreachtaí: An féidir cinntiú go scríoftar nóta don mhúinteoir ranga ag míniú as láithreachtaí do pháiste.

Absences: If your child is absent from school, please write a note explaining the absence for school attendance records.

 

Dátaí don dialann:

 •  28/11 & 1/12 – Cruinnithe tuismitheoirí – rachaidh an am chlár abhaile an tseachtain seo chugainn
 • Leathlá ar an 1/12 – paistí ag dul abhaile ag 12:00 dos na cruinnithe tuismitheoirí
 • 2/12 : Lá saor ón scoil ag na páistí de bharr traenáil na múinteoirí
 • 9/12: Margadh Geimhreadh na Scoile ar siúl sa halla
 • 13/12: (dáta sealadach) Páistí R5 & R6 ag canadh as Iodáilis sa Honan Chapel
 • 14/12: Páistí na Naíonán Bheaga ag déanamh a gceolchoirm scoile
 • 16/12: Féile Scoile na mBliana

Dates for the Diary:

 • 28/11 & 1/12: Parent teacher meetings, a timetable of which will go home next week.
 • Thurs 1/12 – children will have a half day from school to facilitate the p-t meetings.
 • 2/12 :Due to staff in-service training, the school will be closed on Friday Dec 2nd.
 • 9/12: School Christmas Fair will take place in Brian Dillons’ Hall.
 • 13/12 (provisional date): Children from R5 & R6 will sing in  Italian in the Honan Chapel in UCC.
 • 14/12: The children from Naíonáin Bheaga will perform their Christmas concert for their parents in the hall.
 • 16/12: Our annual school festival: this year the theme is Christmas traditions throughout the world.

Cártaí Nollag: Tá na cártaí Nollag a dhathaigh do pháiste á seoladh abhaile inniu. Má tá ordú á lorg agat, déanaigí cinnte go leanann tú na treoracha ar an gcárta agus seol an clúdach leis an airgead thar nais chun na scoile roimh an Máirt seo chugainn 15/11 ar a dhéanaí.

Christmas Cards: The children’s Christmas cards are being sent home today. If you wish to order the cards, please follow the instructions given and fill in the envelope and return it along with the correct money before Tuesday 15/11 at the latest.

Subscribe to our School Notes now:

Archive