Nóta scoile 11/11/2020 – leath lá, Ringo: Music Bingo, leabhar grinn na scoile (school joke book)!.

Nóta 11/11/20

Scoil dúnta ag 12.00 ar an 19/11/2020

School closed at 12.00 on 19/11/2020

Beidh ár scoil dúnta ar son leath lá ar an lá seo (mar a bhí eagraithe) ar son cruinnithe fóirne agus pleanáil scoile.

Our school will close for a half day on the above date (as had already been arranged) to accommodate staff meetings and school planning.

Cruinnithe le tuismitheoirí

Parent Teacher meetings 2020

De bharr Covid 19 tá cruinnithe na Múinteoirí / Tuismitheoirí ar cheall.

I mbliana seachas cruinniú, beidh tuairisc á scríobh ag na múinteoirí do thuismitheoirí na páistí atá ina ranganna. Beidh na tuairiscí sin á roinnt leis na tuismitheoirí go luath i Mí na Nollag.

Molaimid go láidir go gcuireann tuismitheoirí na múinteoirí ar an eolas maidir le aon eachtra nó buairt atá acu i dtaobh a bpáiste.

Like everything else, our Parent / Teacher meetings have fallen victim to Covid 19.

This year, instead of a meeting, our teachers are going to write a report on each of the children in their class. These mid-term reports will be sent home to parents early in December and may be discussed over the phone if necessary at any time.

We strongly recommend that parents that parents communicate any concerns that they may have with the teacher at any time using the Dialann obair bhaile or by emailing the school.

Gníomhaíochtaí scoile   /   School activities.

Mar atá le feiscint agaibh tá formhór gníomhaíochtaí scoile ar cheal i mbliana, ach tá dhá rud álainn ag teacht suas go luath do phobal na scoile, ár mbuíochas mór le Ronan agus Coiste na dTuistí! Leabhair grinn na scoile á chur le chéile ag Ronan agus comórtas Bingo le ceol! Beidh siad seo go hiontach agus táimid ag lorg bhur dtacaíocht!

As we can all see, most school activities have fallen victim to Covid 19 this year but the following 2 activities have been organised by Ronan Leonard and Coiste na dTuismitheoirí and they promise to be great! With Ronan’s help, we’re writing our very own School Joke Book and on Sunday evening an online Ringo: Music Bingo game will be held. These activities promise to be great and we’d love to have all of our school’s families participating!

Eolas breise– additional information.

Leabhair grinn na scoile              –                       School Joke Book

Tá na scéalta grinn uainn roimh an Aoine. – Each child is asked to submit 1 Joke before Friday.

(Tá brón orainn ach ní ghlacfar le scéalta maslach nó drochbhéasach /

Rude or insulting jokes will not be accepted)

Ringo: Bingo le ceol                      –           Ringo: Music Bingo

Nóta ó gcoiste na dtuismitheoirí                                 Note from our parents Association

There will be an online fundraiser on Sunday 15 Nov from 6 to 8pm, all funds going towards the building of a Polytunnel and associated garden costs at Gaelscoil an Ghoirt Álainn

It will be the comedy game Ringo: Music Bingo (hosted by one of the parents in the school)

 

Two 35 min rounds for all the family: classic pop music, Theme tunes etc.

 

All you’ll need is the bingo sheets and the zoom link (they get sent with the tickets you buy)

 

20 euro for a family ticket.

 

Any other information you’ll need are in these links.

 

*Facebook Event* ->  https://www.facebook.com/events/2842941042601092

 

You can buy tickets via this *Independent Cork Company*

 

https://uticket.ie/event/family-fundraising-event-for-polytunnels-garden-material

or *eventbrite*

https://www.eventbrite.ie/e/family-fundraising-event-for-polytunnels-garden-material-tickets-128248935017

Subscribe to our School Notes now:

Archive