Nóta scoile 13/06/2021

Nóta scoile 13 - 6 - 2021

Éide scoile / School uniform.

Ón Luan an 14 Meitheamh 2021 is féidir le páistí a éadaí féin a caitheamh.

From Monday the 14th June children may wear their own clothes for the remainder of the school year.

Lá spórt agus caisleáin preabadh / Sports day agus Bouncy castle

Beidh Lá spórt speisialta ann dos na Naíonáin ar an Luan seo an 14ú Meitheamh 2021 agus mar chuid den lá spóirt seo beidh caisleáin preabadh againn sa scoil don lá.

Cé gur lá spóirt na Naíonáin atá ann, beidh na caisleáin preabadh ar fail dos na ranganna ar fad sa scoil. Beidh na rialacha faoi leith i bhfeidhn áfach agus b’fhéidir gur mhaith leat stocaí sa bhreis a thabhairt dod’ pháiste agus é/í ag teacht ar scoil.

 Bíodh éide spórt, uachtar gréine agus uisce/deoch sa bhreis ag do pháiste.

A special sports day for our infant classes will take place on Monday next, 14th June 2021 and as part of this day we’re bringing a number of bouncy castles into the school for the day.

Even though Monday will be a specific sports day for Infant classes only all of the other classes in school will be allocated an opportunity to use the bouncy castles. A number of safety restrictions will be in place however and children will need to remain in their PODs.

Please ensure that your child has an extra drink and sun cream for the day & is wearing suitable sports clothing. An extra pair of socks is also advisable.

Gradam Rang 6 2021 – Sixth class graduation

Beidh Rang 6 na scoile ag fágaint slán le Gaelscoil an Ghoirt Álainn ar an Aoine seo chugainn, an 18 Meitheamh 2021.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil dóibh agus dá dtuismitheoirí as gach rud a rinne siad d’ár scoil agus iad linn.

Is grúpa iontach iad ár Rang 6 (Ranganna Clódagh agus Niamh) agus guímid gach rath orthu agus iad ag tabhairt aghaidh ar an Meánscolaíocht agus ar an saol atá rompu.

Our Rang 6 will be graduating from Gaelscoil an Ghoirt Álainn on Friday next, the 18th June 2021.

These pupils are a fantastic bunch and I’d like to thank them and their parents for everything they’ve done for our school while with us.

We wish them all every success in secondary school and as they make their way in life.

Ní neart go cur le chéile

Subscribe to our School Notes now:

Archive