Nóta scoile 29/4/2021 Scoil dúnta Dé Luain & Dé Máirt. School closed on Monday & Tuesday

A Chairde,

Tá suil agam go bhfuil sibh go maith. Ar dtús báire, ba mhaith liom buíochas na fóirne a ghabháil libh as ucht an tacaíocht go léir atá á thabhairt agaibh dúinn ár scoil a choimeád ar oscailt go sábhailte.

Meabhrachán Feilire / Calendar Reminder

Beidh ár scoil dunta ar an Luan agus ar an  Máirt seo chugainn 03/05/21 & 04/05/21. Osclóimd arís ar an gCéadaoin 05/05/21 ag 8:50.

Our school will be closed on Monday and Tuesday of next week May 3th and May 4th 2021 and will reopen on Wednesday May 5th.

Páistí le Tréithe Covid-19 / Children showing Covid 19 Sympytoms

Ba mhaith liom a mheabhrú le daoine má tá tréithe Covid 19 ar pháiste m.sh. teocht ard, casacht, athrú análú nó athrú blaiseadh nó go mba chóir don pháiste a choimeád sa bhaile. Má thaispeáineann páiste na tréithe seo ar scoil, níl aon dul as ag an scoil ach an páiste a sheoladh abhaile. Féach thíos ar na nascanna HSE chun cabhrú libh:

When you should keep your child home from school or childcare – HSE.ie

When it’s OK to send your child to school or childcare – HSE.ie

We would like to remind people that if any child has any Covid 19 symptoms e.g. high temperature, a cough, change in taste or smell, breathing difficulties, they should remain at home.  If your child presents with symptoms at school, we as a staff have no other option but to send the child home. Above are two different links to the HSE website regarding keeping children at home as well as sending them back into school.

Foirmeacha Filleadh thar nais ar Scoil / Return to School Forms:

Nuair atá páiste as láthair ón scoil d’aonn chúis ar bith, caithfear an fhoirm filleadh thar nais ar scoil a líonadh sula dtagann an páiste isteach ar scoil. Beidh ar gach tuismitheoir é a líonadh sula dtagann páistí thar nais ar an gCéadoin seo chugainn tar-éis an deireadh seachtaine fada. Is féidir é a líonadh go leictreonach tríd an nasc thíos.

When a child is absent from school for any reason a return to school form must be filled in and returned to the school before s/he returns to school. Every child will need to fill in a form before Wednesday morning May 6th after the long weekend. This form can be filled in electronically as found with the link below.

https://www.gortalainn.ie/contact-us/filleadh-ar-ionad-oideachais-return-to-educational-facility/

Míle buíochas arís don chabhair agus tacaíocht go léir.

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive