Nóta scoile 4 Márta 2021 agus ZOOM amárach ag 11.30 —–nasc—- https://us02web.zoom.us/j/86419001194?pwd=dExaQVVlQ3QyUE56aC82TXVLUGJtZz09

Tionól ag 11.30 amárach –

Nasc zoom – https://us02web.zoom.us/j/86419001194?pwd=dExaQVVlQ3QyUE56aC82TXVLUGJtZz09

A chairde,

Tá súil agam go bhfuil gach rud go maith agaibh.

Athosclaíodh Gaelscoil an Ghoirt Álainn dos na ranganna Naíonáin go rang 2 ar an Luan an 1 Márta 2021. Tá cúrsaí scoile ag bogadh ar aghaidh go breá faoi láthair agus tá na múinteoirí, na páistí agus na tuismitheoirí an-sásta bheith ar ais ar scoil.

Is é sábháilteacht ár ndaltaí príomhchuspóir na scoile ag an bpointe seo agus iarraimid ar gach duine cloí leis na socraithe atá á chur i bhfeidhm againn sa scoil, go háirithe maidir le úsáid maisceanna agus iad ar láthair na scoile. Iarraimid ar gach duine fanacht amach óna chéile ag am dul abhaile freisin.

Tá leagan d’ár bplean scoile maidir le COVID 19 nascaithe leis an ríomhphost seo arís agus b’fhiú do ghach duine é seo a léamh arís ar mhaithe leo féin agus ar mhaithe le comhphobal na scoile

Tá comhoibriú gach duine fíorthábhachtach má táimid chun an athoscailt scoile seo a dhéanamh i gceart.

Táimid ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine sa scoil sábháilte ach ní féidir linn é seo a dhéanamh gan do chabhair.

Má tá do pháiste as láthair ag am ar bith seol scéal chugainn via an nasc seo sar a thagann sé / sí ar ais ar scoil le do thoil;

https://www.gortalainn.ie/contact-us/filleadh-ar-ionad-oideachais-return-to-educational-facility/

Beidh Tionól don scoil iomlán ar siúl arís amárach ag 11.30 ar Zoom. Nasc –

https://us02web.zoom.us/j/86419001194?pwd=dExaQVVlQ3QyUE56aC82TXVLUGJtZz09

Pasfhocal: – GGA

 

Go raibh míle maith agaibh go léir as bhur dtacaíocht leanúnach.

Tabhaire aire duit féin agus dá chéile agus táim ag súil go mór le fáilte a chur roimh gach duine ar ais ar scoil ar an Luan an 15 Márta 2021 ag 8.50am.

 

Béarla

I hope you are all safe and well at this time.

In line with current guidance and recommendations, Gaelscoil an Ghoirt Álainn reopened for all pupils from infants to 2nd class on Monday 1st March 2021. Our school is functioning very well at the minute and teachers, pupils and parents are all delighted to be back at school!

The safety of all our pupils, staff and parents remains our priority at this point and we ask everyone to abide by the arrangements that your school is implementing, especially in relation to the wearing of facemasks at all times when on school grounds. We also ask parents not to congregate in groups as various classes are going home after school.

I’ve attached a copy of our COVID 19 school plan to this email once again and I’d ask you all to read through it carefully. As I mentioned in previous letters, reopening our school and the wellbeing of everyone will require the cooperation of all members of our School Community – Board of Management, School Leadership, Staff, Parents and Pupils.

If your child is absent from school for any reason please ensure that you’ve filled in and returned the ‘return to educational facility’ form before sending your child back to school. This can be emailed in (template attached) or filled out on our school app/website; https://www.gortalainn.ie/contact-us/filleadh-ar-ionad-oideachais-return-to-educational-facility/

A whole school assembly will take place at 11.30am tomorrow morning – Zoom Link;

 

https://us02web.zoom.us/j/86419001194?pwd=dExaQVVlQ3QyUE56aC82TXVLUGJtZz09

Password: – GGA

 

Thank you all very much for your continued support.

I wish you continued good health and we’re all really looking forward to having our whole school back together on Monday March 15th.

 

Le gach dea-ghuí,

 

Deaglán Ó Deargáin

Priomhoide

 

Plean Covid na scoile 28 Feabhra 2021

 

Páistí. Foirm-Filleadh-ar-Ionad-Oideachais-Covid-19-POD

Subscribe to our School Notes now:

Archive