Nóta 7 /1/16 Imeachtaí taréis scoil & parcáil – After school activities & Parking

Imeachtaí taréis scoil & parcáil  /  After school activities & Parking.

Iarrann an scoil ar thuismitheoirí gan teacht isteach i gclós na scoile agus iad ag feitheamh ar a bpáistí. Tá cúpla laethanta ann go mbíonn páistí ag fágaint na scoile tar éis reiligiún / guitar / amhránaíocht etc agus go mbíonn alán carranna ag tiomaint isteach agus amach ón gclós. Táim cinnte go dtuigeann gach duine cé chomh contúirteach agus atá sé sin agus táimid ag iarraidh ar thuismitheoirí gan teacht isteach sa chlós lena gcarranna.

Gaelscoil an Ghoirt Álainn is asking parents not to drive into the yard AT ANY TIME to collect their children.  On a number of days children are leaving the school while parents are driving in or out of the yard to collect somebody. This happens regularly but is at its worst on WET DAYS. On various days, guitar classes, singing classes and a number of religion classes are all finishing at 3.30 and up to and more than 100 children are leaving the school at the same time. I’m sure everyone understands how dangerous it is to have cars driving in and out of the yard in these circumstances and for this reason the school would ask for parents not to drive into the yard AT ANY TIME to collect their children. Your child can walk down the avenue to your car like they would when finishing school on a normal school day. Please ensure they always have the appropriate clothing for all weather conditions – with name tags.

Nóta tabhacht do thuismitheoirí Gaelscoil an Ghoirt Álainn                7-1-16

Míle buíochas dóibh siúd ar fad atá ag cloí leis na rialacha pairceála taobh amuigh den scoil gach lá. Táimid ar fad ag obair le chéile chun a chinntiú gurbh áit sábhálta í Gaelscoil an Ghoirt Álainn d’ár bpáistí ar fad. Seo a leanas achoimre do rialacha na scoile maidir leis an bpáirceál.

The following is a summary of school rules concerning set down and parking regulations immediately outside the entrance to the avenue. A big thank you to all at the school who adhere to these rules.

  1. Ar maidin – Set down amháin atá ann idir an dhá speed bumps is cóngaraí do bhealach isteach ascaill na scoile. – stad – cabhraigh le do pháiste – imigh.

Morning time – Set down only between the two speed bumps immediately outside the entrance to the school in the mornings.                                            -Stop your car. – Help your child safely out of the car  – leave.

Please do not park your car between these two speed bumps.

All children should be able to walk unaccompanied from this area to the school yard.

  1. Ná stop taobh amuigh do chasadh isteach na scoile Never block the entrance to the avenue.
  2. Ná dean iarracht do charr a chasadh ag béal an ascaillag aon am.

Never attempt to turn your car at the entrance to the avenue – at any time during the school day.

  1. Níl cead ag tuismitheoirí tiomaint isteach an ascaill. Do not drive down the avenue without prior permission from the school to do so
  2. Dean páirceál ar taobh scoile den bhother amháin.

Only stop/park your car on the school side of the road. Never park on the opposite side of the road.  Apart from the obvious needs of our neighbours, cars parked on the opposite side of the road cause mayhem to all road users.

Tá na rialacha seo ann ar san gach clann agus páiste sa scoil, is cuma faoin aimsir. Bí cinnte go bhfuil cóta agus bríste báistí ag gach páiste, lena ainmneacha scríobhte orthu agus le chéile beidh scoil sábháilte againn.

These rules apply to everyone regardless of weather conditions. We strongly recommend that children bring appropriate rain gear to school with them (ie. rain coat and leggings) and together we will keep our school safe.

Subscribe to our School Notes now:

Archive