Ranganna 4 agus 5 don scoil bhliain seo chugainn.           09 /06/2020

Ranganna 4 agus 5 don scoil bhliain seo chugainn.           09 /06/2020

 

A Thuismitheoirí / chaomhnóirí,

 

Sa scoilbhliain seo tá Rang 6 amháin, Rang 5 amháin agus meascán de Rang 5 & 6 againn sa scoil. I Meán Fómhair beidh na páistí atá i Rang 6 faoi láthair imithe go dtí an Meán scoil agus fágann sé sin go mbeidh Rang 5 amháin agus leath Rang 5 mar Rang 6 againn don bhliain seo chugainn.

 

De bharr na rialacha atá ann maidir le cóimheas Múinteoir/ daltaí agus in ainneoin méadú sna huimhreacha daltaí atá ag freastail ar ár scoil, beidh orainn na páistí i rang 4 agus i Rang 5 faoi láthair  a mhúineadh i 3 rang in ionad 4 rang an bhliain seo chugainn.

 

Don bhliain seo chugainn amháin, beidh na buachaillí ar fad atá i Rang Rebecca ag dul isteach le Rang Clár chun Rang nua a dhéanamh agus iad i Rang 5. Beidh Múinteoir Lisa T mar mhúinteoir acu agus tá alán taithí aici a bheith ag múineadh an leibhéil seo.

 

Beidh na cailíní ar fad atá i rang Rebecca ag dul isteach sa Rang meascaithe don bhliain. Beidh Múinteoir Niamh mar mhúinteoir acu agus beidh Múinteoir Deiric ag tabhairt tacaíocht sa bhreis dóibh sa Mhata ach go háirithe ach in ábhair eile freisin.

 

Ag deireadh na bliana, de bharr an líon beag páistí atá ag fágaint i mbliana agus de bharr na huimhreacha  atá le bheith ag teacht isteach sa scoil i Naíonáin Bheaga, táimid ag súil go mbeidh Múinteoir sa bhreis againn i Meán Fómhair 2021. Beidh an Múinteoir seo in úsáid againn chun na ranganna seo a roinnt ina ranganna beaga arís agus beadh 21 agus 22 sa dhá Rang 6 don bhliain deireanach agus iad ag freastal ar an scoil seo.

 

Chun é seo a mhíniu arís do thuismitheoirí i Ranganna Rebecca, Clár D agus Niamh beidh cruinniú Zoom ar an Déardaoin  seo chugainn an 11 Meitheamh 2020 ag 1.00.

 

Deaglán Ó Deargáin is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Rang 5 agus 6 2020 – 2021

Time: Jun 11, 2020 01:00 PM

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89684097790?pwd=YU85bVBGSkdUWkVEY01ZV0ZvNDAvdz09

Meeting ID: 896 8409 7790

Password: 654583

Arrangements for 4th and 5th classes for the coming school year.

 

A Thuismitheoirí / chaomhnóirí,

 

This school year (2019 – 2020) we have one 6th class, one 5th class and a class consisting of a mixture of 5th and 6th class children attending our school. In September, the children that we currently have in Rang a 6 will have moved on to secondary school and that will leave us with one 5th class and half a 5th class of children. These children will become our Rang 6 in September.

 

Due to regulations governing pupil teacher ratio rates and despite a large increase in our school enrolment in recent years (and indeed for the coming year), we do not have enough teachers to teach a half a class – so changes will need to be made for the coming year.

 

For next year, all of the boys in Rang Rebecca (9) will join Rang Clár (21) and will become Rang 5. They will be taught by Múinteoir Lisa T for the year. Múinteoir Lisa has a lot of experience teaching this age group and they will be well looked after in her care for the year.

 

All of the girls from Rang Rebecca will join the children that are left from Rang Niamh once the current Rang 6 contingency in that class move on to secondary school. They will then become part of a new mixed 5th (13) and 6th (15) class for the next school year. Múinteoir Niamh will be their class teacher for the year with Múinteoir Deiric also being on hand to help. Deiric will take half of the class for Maths for the entire year and he will also be available to the class teacher at all times to ensure that the class teacher has support if ever it’s needed throughout the year.

Having watched the way that Múinteoir Niamh has looked after and cared for this year’s Rang 5 & 6, I’m certain that these children are going to have a very positive next year and with Múinteoir Deiric on board too, parents and children can rest assured that their children will be in safe hands.

 

Due to the relatively small numbers leaving our school at the end of this year and because of the numbers of infants starting in our school in September, we’re very confident that we will have an extra teacher working in our school in September 2021. Were this to be the case (we’re VERY confident that this will happen), then this year’s Rang a 4 will revert back to their original classes of 21 & 22 pupils when they become Rang 6.

 

To explain this again to parents and to answer any questions that you may have, a zoom meeting (P.T.O for details) is being organised for the parents of the classes involved – Ranganna Rebecca, Clár D agus Niamh (R.5) – On Thursday next, 11th June at 1.00.

 

I’m also currently at school every day and available via phone or email should you like to make contact.

 

Le gach dea ghuí,

 

_________________

Deaglán Ó Deargáin.

 

Tuigim go maith go bhfuil paindéim sa tír faoi láthair. Má thagann aon athrú ar an scéal beidh mé i dteagmháil libh i rith an tsamhraidh.

I’m fully aware of the pandemic currently being experienced. If there’s any change in current arrangements, I will be in contact during the summer.

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive