Rianú teagmhálaithe agus tástáil / contact tracing and testing 29/09/2021

A thuismitheoirí,

Tá eolas do thuismitheoirí curtha ar fáil ag FSS maidir leis na hathruithe ar rianú teagmhálaithe agus ar thástáil i dtaca le leanaí atá idir 3 mhí agus 13 bliana d’aois i suíomhanna a bhaineann le foghlaim agus cúram na luath-óige, cúram leanaí ar aois scoile, oideachas, spóirt bhunscoile agus i suíomhanna sóisialta. Is féidir leat é a fháil anseo:

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/05fc6-eolas-do-thuismitheoiri-faoi-na-hathruithe-ar-rianu-teagmhalaithe-agus-ar-thastail-do-leanai-ata-idir-3-mhi-daois-agus-13-bliana-daois-i-suiomhanna-um-fhoghlaim-agus-curam-na-luath-oige-elc-agus-um-churam-leanai-ar-aois-scoile-sac-agus-i-suiomhanna-spoirt-agus-soisialta/

 

Tá tuilleadh acmhainní fáil anseo:

https://www.gov.ie/en/publication/a04fc-advice-for-students-and-their-families/

Físeáin agus póstaeir ina dtugtar breac-chuntas ar chomharthaí Covid-19, agus ina gcuirtear in iúl do thuismitheoirí  má tá comharthaí nua á léiriú ag leanbh de réir an liosta agus má mhothaíonn sé/sí tinn nó más cosúil nach bhfuil sé/sí ar fónamh, gan an leanbh a chur ar scoil agus teagmháil a dhéanamh lena ndochtúir chun comhairle a fháil, más gá.

 

 

Béarla

 

Dear parents,

The HSE has provided information for parents about the changes to contact tracing and testing for children aged between 3 months and 13 years in early learning and care, school aged childcare, education, primary school sports and social settings. You can find it here:

https://www.gov.ie/en/publication/13610-information-for-parents-about-the-changes-to-contact-tracing-and-testing-for-children-aged-between-3-months-and-13-years-in-early-learning-and-care-elc-and-school-age-childcare-sac-education-primary-school-sports-and-social-settings/

 

You can find other resources for download here:

https://www.gov.ie/en/publication/a04fc-advice-for-students-and-their-families/

which include videos and posters outlining the common symptoms of Covid-19,

Please remember that if a child has any new onset symptoms as listed and feels unwell or seems off-form,  not to send them to school and contact your GP for advice.

 

 

Buíochas.

Deaglán

Subscribe to our School Notes now:

Archive