Slán le Múinteoir Anna. Múinteoir nua ag Rang 1 – Múinteoir Fionnuala.

A cháirde.                                                                                                                             10-01-2021

 

Tá Múinteoir Anna críochnaithe i nGaelscoil an Ghoirt Álainn don chuid eile don bhliain agus guímíd gach rath uirthi agus ar a clann agus iad ag fanacht ar theacht leanbh nua.

Bhí Múinteoir Cristín le bheith ag teacht ar ais ar scoil ag an am seo agus bhí sí le bheith ag tógaint an rang 1 don bhliain ach tá athrú ar an scéal sin agus ní bheidh Cristín ar ais ar scoil go dtí Mí Aibreáin ar a luaithe anois.

Mar sin, beidh Múinteoir Fionnuala mar Mhúinteoir ag Rang 1 don tréimhse atá romhainn. Cé gur mhúinteoir nua-cháilithe í, is múinteoir cumasach, díograiseach í Fionnuala agus tá alán taithí aici a bheith ag obair i nGaelscoil an Ghoirt Álainn. Tá Fionnuala foirfe don phost seo agus tá an t-ádh linn duine mar í a bheith ar fail dúinn.

Beidh alán tacaíocht ann do Fhionnuala agus beidh sí ag obair le Aoife agus le Maebh ach go háraithe. Táim cinnte gur eispéireas dearfach a beidh i gceist do gach duine agus go mbainfidh na páistí taitneamh as a bheith ina rang agus ag obair ar line (agus sa rang) léi.

Táim ag súil le fáilte a chur roimh gach páiste ar ais ar scoil go luath ach go dtí sin go néirí libh leis an obair ar line – beidh múinteoir iontach ag cabhrú libh.

Múinteoir Anna has now finished in Gaelscoil an Ghoirt Álainn and we wish her and her family every success as they prepare for the arrival of their new baby!

Múinteoir Cristín was due to be coming back from maternity leave herself at this time. The plan was for Cristín to take over from Múinteoir Anna but circumstances have recently changed for múinteoir Cristín and she will not now be coming back to school until April.

Múinteoir Fionnuala will now take over as the class teacher for Rang 1. Fionnuala is a very enthusiastic newly qualified teacher, she’s proficient in her ability to use IT, she has already been working in various different teaching positions in our school and she is the perfect fit for the children in this class. We are extremely fortunate to be in a position where we can appoint such a competent teacher at relatively short notice.

Fionnuala will get lots of support from all involved with our school but in particular she will work in conjunction with Múinteoir Aoife with regards planning and Múinteoir Maebh will also be supporting her and the class at all times. I have every confidence that the children in Fionnuala’s class will do very well academically and will enjoy having her as their teacher both online and in the classroom too!

I Look forward to welcoming you all back to school someday soon

Le gach dea ghuí.

Deaglán

Subscribe to our School Notes now:

Archive