Subject: Nóta 15/10/2021 – Half Day / Leath lá – Internet safety talk – &rl

Half Day / Leath lá – Dé hAoine 22 Deireadh Fómhair      

Briseadh meántéarma / Midterm break.          Nóta 15/10/21

De bharr cruinnithe sa bhreis atá le déanamh ag múinteoirí bunscoile sa tír de bharr cur chun feidhme Curaclam teanga na bunscoile beidh gach bunscoil sa tír ag dúnadh ar son leath lá i dtéarma 1 i mbliana. Tá sé i gceist againn an leath lá seo a thógaint ar an Aoine seo chugainn. De bharr seo, beidh ár scoil dúnta ar son leath lá ar an Aoine an 22 Deireadh Fómhair. Beidh an scoil dúnta ansin go dtí an Luan an 1 Samhain.

All primary schools will close for a half day during our first term at school this year. This is as a result of additional meetings relating to the new Primary Language Curriculum that all primary school teachers need to attend. Gaelscoil an Ghoirt Álainn will close for a half day on Friday the 22nd of October.

Children can be collected at the following times…

11.50 Naí shinsearacha & Shóisearacha        R. Aoife, Siobhán, Máire P & Lisa C.

12.05 Rang 1, 2 & 3.                                              R. Clár D, Cristín, Máire L, Lisa T & Clár L.

12.20 Rang 4, 5 & 6.                                             R. Maebh, Rebecca, Deiric, Niamh & Gavin

Our school will remain closed until Monday 2nd November

Beidh cead ag páistí na scoile gleasadh suas ar an Aoine an 22ú Deireadh Fómhair chun céiliúradh a dhéanamh ar Oíche Shamhna

We will be celebrating the traditions of Halloween on Friday the 22rd October. On that day children are invited to come to school dressed in Halloween costumes if they wish.

Internet safety talk for parents

Oíche Dé Máirt 19/10/2021 @ 7.30

Winter clothing / Éadaí agus an aimsir!

As we now face into the winter season, we would strongly recommend that parents invest in appropriate wet weather items of clothing for their children. Experience has taught us that children who have plastic rain pants and rain jackets on during wet, stormy days are the happiest children in the school!!!

Also, please be aware that doors and windows in classrooms are being left open (as much as is possible), please ensure that your child has adequate clothing particularly on cold mornings.

Craft fair – Margadh Geimhridh na scoile 2021 – 10/12/2021.

Tá cinneadh fós le déanamh maidir le seo ach más féidir lin in aon chor beidh Margadh Geimhridh beag againn ar an 10 Nollaig 2021!

A final decision in relation to this has still to be made but if at all possible we do hope to have a small winter fair on the 10th December 2021!

Páirceáil agus an aimsir  /  Parking and weather conditions.

Please ensure that anyone collecting children are aware of the following.

Míle buíochas dóibh siúd ar fad atá ag cabhrú le cúrsaí tráchta taobh amuigh den scoil gach lá. Táimid ar fad ag obair le chéile chun a chinntiú gurbh áit shábháilte í Gaelscoil an Ghoirt Álainn d’ár bpáistí ar fad.

Many thanks to all who have helped to keep traffic flowing outside our school every morning. We are working together to ensure the safety of all associated with our school – ESPECIALLY our children. Please abide by the following…..

  1. Please do not turn your car outside our school as it’s very dangerous for obvious reasons. Please drive somewhere safer to turn your car if it needs to be done.
  2. Last year some residents in Murmont circle highlighted various issues in relation to the volume of traffic in the estate at certain times during the day. We’ve tried to assist them (and parents) with these issues and I believe the situation here is now much better. Thank you for your assistance with this.
  3. We ask all parents and especially children not to use the entrance/exit via the carpark / near the barrier.
  4. Parents are asked to wear facemasks at all times when on school grounds.

Covid 19

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil díobh go léir as ucht an tacaíocht a thug sibh dúinn go dtí seo. Tá Gaelscoil an Ghoirt Álainn ag feidhmiú go breá faoi láthair agus táimid thar agus a bheith sásta go bhfuil na páistí ar ais ar scoil agus go bhfuilimid ábalta réimhse beag d’ár sean-saol nádúrtha a chur ar fáil dóibh sa scoil.

I would like to sincerely thank you all for the support that you have shown your school since the onset of the various restrictions. Gaelscoil an Ghoirt Álainn is functioning very well at the minute and we’re delighted that the children are back at school as we all strive to get back to normal or at least to our new normal!.

Bíodh deireadh seachtaine slán sábhálta agaibh ar fad.

(I hope that you all have a safe weekend).

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive