Summer provision / Éide scoile (school uniform) / Happy dayz.

Home-based summer programme for students.

Tá scéim fógraithe ag an Roinn Oideacheas ‘Home-based summer programme for students with complex special educational needs’ agus tá fáilte roimh aon duine atá incháilithe don scéim seo páirt a ghlacadh ann. Beidh sé díreach cosúil leis an scéim a bhí ar siúl againn i mí Márta / Aibreáin agus tá fáilte roimh tuismitheoirí múinteoirí a lorg anois.

Má tá ceist ar bith agat faoi seo seol ríomhphost chuig gaelscoilga@gortalainn.ie.

The Department of Education has announced the ‘Home-based summer programme for students with complex special educational needs’ and all eligible students are welcome to participate in this.  We plan on running this programme in a very similar way to the way we ran the corresponding programme in March / April. Parents of eligible children are welcome to contact teachers now or please email the school should you need assistance and we’ll do what we can to help you.

If you have any questions in relation to this please send an email to gaelscoilga@gortalainn.ie.

Le gach dea ghuí.

Deaglán

 

Éide scoile / School uniform.

Ón Luan an 14 Meitheamh 2021 is féidir le páistí a éidaí féin a caitheamh.

From Monday the 14th June children may wear their own clothes for the remainder of the school year.

 

Campa Happy Dayz.

Tá múinteoir Aisling ón scoil ag iarraidh campa samhraidh trí mheán na Gaeilge a chur ar siúl sa scoil. Gan amhrás braitheann gach rud ar srianta Covid a bheith i bhfeidhm ach táimid lán sásta tacaíocht a thabhairt don champa seo. Má tá ceist ar bith agat seol ríomhphost chuig an ríomhphost atá sa bhileog eolas mar ní champa scoile atá i gceist.

Múinteoir Aisling is hoping to run a summer camp ‘as gaeilge’ in our school. Obviously everything depends on Covid restrictions and such a camp would have to prove themselves to be Covid compliant but we’re happy to support this camp. If you have any questions in relation to this please contact Happy Dayz directly as this camp is not being organised by the school.

https://www.surveymonkey.com/r/HappyDayz2021

Subscribe to our School Notes now:

Archive