ZOOM FUN! Cruinnithe Zoom amárach /// zoom meetings tomorrow. 12/2/21

A thuismitheoirí.

Tá súil agam go bhfuil gach bhfuil gach rud go maith agaibh agus go bhfuil sibh ar fad slán, sábháilte ag an am seo. Beidh ‘laethanta saoire’ an briseadh meán téarma againn ar fad an tseachtain seo chugainn agus beimid ar ais leis an gcianfhoghlaim ón 22 Feabhra arís.

Bainigí taitneamh as an tseachtain saor agus tabhair aire dá chéile.

Dear parents.

I hope that you and your family are all safe and well. Next week will see our school ‘close’ for the mid-term break but we will reopen (remotely) again on Monday 22 February.

Enjoy the week off and look after yourselves.

Zoom Dé hAoine 12/2/2021

Lá spraoi ar Zoom Rang 3 – Rang 6

Beidh 30 nóiméad spraoi ag gach rang ó Rang 3 go Rang 6 amárach! Féach ar an amchlár ar son eolas faoin am agus don nasc zoom.

12.00pm. – Beidh cruinniú zoom scoile – amárach

Rang 3 – Rang 6. 30 mins of fun on zoom tomorrow

Classes from Rang 3 to Rang 6 will have 30 mins of fun on zoom tomorrow! Please see timetable below for time and zoom link.

12.00pm. – Whole school zoom meeting.

12.00pm. – Our weekly whole school zoom will take place at 12.00.

-bí ar an eolas faoi agus cloí leis na rialacha scoile i dtaobh zoom le do thoil

Usual rules apply and we look forward to seeing you there.

Zoom – Dé hAoine 12 Feabhra 2021

12.00 – 12.30 – whole school–   Password =GGA

Tionól Gaelscoil an Ghoirt Álainn 

https://us02web.zoom.us/j/84175373483?pwd=WjdxV0taeTF3N2FSdjMrb2R3V2lWZz09

9.20 – 9.50 Rang 3 (Gearóid) Password =GGA

https://us02web.zoom.us/j/86390205983?pwd=eEpiUnZiaTMxZmNMZW9MekhjRk1wdz09

10.00 – 10.30 Rang 3 (Clár L) Password =GGA

https://us02web.zoom.us/j/89949727211?pwd=cnd5YjY3R3VhZ2UreW5ac1ZiOTV2dz09

10.40 – 11.10 Rang 4 (Clár D) Password =GGA

https://us02web.zoom.us/j/83388124402?pwd=ck9FVXhzamFWUFJsckNrVFJLUEQ3dz09

11.20 – 11.50 Rang 4 (Conchúir) Password =GGA

https://us02web.zoom.us/j/86086521582?pwd=d21LZlJLUHFvS09ZVjFsYkJPekd6dz09

Whole school 12.00 – 12.30

Tionól Gaelscoil an Ghoirt Álainn – Password =GGA

https://us02web.zoom.us/j/84175373483?pwd=WjdxV0taeTF3N2FSdjMrb2R3V2lWZz09

12.40 – 1.10 Rang 5 (Lisa T) Password =GGA

https://us02web.zoom.us/j/85188432037?pwd=SkFHN0tGcW1xWndIQk9hczNsdlp0UT09

1.20 – 1.50 Rang 5 & 6 (Niamh) Password =GGA

https://us02web.zoom.us/j/82171434375?pwd=Q2x6THRZbVRYMVpQUmNyQnZ1YVprQT09

2.00 – 2.30 Rang 6 Clódagh Password =GGA

https://us02web.zoom.us/j/89582364553?pwd=TXExWVdaMjY3bVpaWThxdEIwWTRYZz09

Cruinniú Zoom amárach.

Beidh cruinniú zoom ar siúl arís amárach. Bí cinnte go léann cinnte tú na moltaí ar son Zoom thíos

Guidelines for Zoom Meetings.

A Zoom call with some individual classes (3rd to 6th class only) will take place tomorrow and a whole school meeting will happen at 12.00. Please ensure that you’re online at the allotted time (or before it). The focus of this meetings is simply to allow children to connect with each other, to reassure them that they are not alone, to let them know that their school (and their class in particular), is thinking of them and possibly to have some fun. Classes / individuals may be offered the opportunity to share stories or item of news and we ask all children to ensure that their microphones are on mute when they’re not talking, that their camera is turned on at all times and that the device being used is in a quiet part of the house.

Please read the following Moltaí ar son Zoom / Guidelines for Zoom Meetings too please.

Moltaí ar son Zoom / Guidelines for Zoom Meetings

 • Beidh Zoom seachtainiúil eagraithe ag an scoil, ag am agus dáta faoi leith.
 • Beidh Deaglán / an Múinteoir ranga mar ‘host’ don chruinniú.
 • Le bheith cinnte nach mbíonn ach na daltaí agus na múinteoirí scoile i láthair beidh ID don chruinniú agus pasfhocal don chruinniú seolta do thuistí / caomhnóirí na páistí (Pasfhocal = GGA). Beidh seomra feithimh ann freisin agus beidh ar an múinteoir nó ar Dheaglán cead a thabhairt don pháiste teacht isteach sa chruinniú / comhrá zoom.
 • Ná roinn sonraí an chruinnithe le duine ar bith taobh amuigh den scoil le do thoil.
 • Bí cinnte go bhfuil tú lonnaithe in áit oiriúnach don chruinniú.
 • Bí cinnte go bhfuil go leor cumhachta i do ríomhaire / taibléad.
 • Bí cinnte go bhfuil ainm oiriúnach agat ar do ríomhaire / ar do chúntas. Úsáid ainm do pháiste más féidir.
 • Bí cinnte go bhfuil daoine gléasta in éadaí oiriúnacha don chruinniú.
 • Beidh fuaim gach duine múctha ag tús an cruinniú.
 • Beidh ort an fuaim a árdú agus an ceamara a chur ar siúl.
 • Níl aon cead ag aon duine na cruinnithe seo a thaifeadadh.
 • Níl aon cead ag aon duine grianghraf a ghlacadh don chruinniú.
 • Níl cead aon duine aon rud ón gcruinniú a roinnt ar na meáin shóisialta.
 • Beidh na rialacha céanna i gceist ar zoom agus mar bíonn sna seomraí ranga.
 • Is féidir le Deaglán nó an múinteoir ranga deireadh a chur leis an gcruinniú ag am ar bith.

● Weekly Zoom meetings are pre-organised by the school with a given date and time.

● Deaglán or a class teacher will be the ‘host’ of such a meeting.

● To ensure that only a member of our school can join the meeting, we will be sending a Meeting ID and password (Password = GGA) to parents/guardians. The Waiting Room feature will be used which means Deaglán / the class teacher has to ‘admit’ each child into the meeting.

● The login details cannot be shared with anyone outside of our school community.

● Please try to set up for the meeting in a space where there will be minimal disruptions.

● Please ensure that your device is charged or plugged in before entering a Zoom meeting.

● Please ensure your computer username is appropriate as it will appear on the screen.

– Please have the child’s name on screen.

● All members of the meeting should be appropriately dressed for the meeting.

● All members will be muted on being admitted to the call.

● The volume will need to be up on the device you are using and the video activated in Zoom.

● The recording of such meetings will not be permitted.

● Photographs of meetings will not be permitted.

● The sharing of content in relation to such meetings (e.g. on social media) will not be permitted.

● The video conference room is a virtual classroom space and the same school behaviour and codes of conduct apply to this environment.

● Deaglán or the teacher may end the meeting at any time if he/she thinks it is necessary.

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive